Stuer og grupper

Børnehuset Skovdalen er inddelt i 5 stuer. Der er 2 vuggestuegrupper med børn fra 0 - 3 år. Børnehavegrupperne er fordelt med 2 stuer med de 3 -4 årige og en førskolegruppe med børn fra ca. 5 - 6 år.

Vi lægger vægt på åbenhed stuerne imellem så børnene kan lege med søskende eller venner på de andre stuer.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være grupper på egen stue, men også på tværs af grupperne.