Pædagogisk fokus

Ressource- og relationsorienteret pædagogisk

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi tilstræber at fokusere på barnets ressourcer, forudsætninger og interesser. Pædagogerne og flere af pæd. med. har deltaget på kurser i ICDP, hvor der arbejdes med 8 samspilstemaer.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et socialt inkluderende fællesskab.  

Barnets skal møde synlige, nærværende, engagerede og anerkendende voksne som er bevidste om at de er rollemodeller for børnene.

 

Visioner og værdier

Vores pædagogiske afsæt tager udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber: Trivsel, udvikling og læring.

Læs mere her om: Åbenhed – Ordentlighed - Ligeværdighed

Pædagogiske læreplaner

Til  planlægning, refleksion og evaluering af de pædagogiske processer/projekter anvendes SMITTE modellen. 

Pædagogiske lærerplaner Børnehuset Skovdalen

 

Bevægelsesfremmende miljøer

Pædagogerne har deltaget i et rotationsprojekt med overskriften "Kroppen i pædagogikken". Vi har arbejdet med vores bevægelseskultur og hvordan vi kan skabe de bedste rammer for bevægelse i børnenes hverdag. Det handler også om at skabe bevægelsesglæde hos både børn og voksne. 

Fri for mobberi  

Grønne spirer og Friluftsrådets grønne flag

EU projekt SMOL