Madordning

Valg af frokostordninger i vuggestuer og børnehaver

Ifølge dagtilbudsloven skal der hvert andet år tages stilling til, om der skal være en frokostordning i vuggestuer og børnehaver.

I september 2016 skulle forældre i dagtilbud og bestyrelser i selvejende institutioner igen vælge eller fravælge et frokosttilbud i vuggestuer og børnehaver. Valget gælder fra 1. januar 2017 og to år frem. 

I de fem kommunale dagtilbud er det forældrene i hver afdeling, der foretager et aktivt valg eller fravalg, og valget beror på et simpelt flertal.

I perioden fra 1. januar 2017 og to år frem har forældrene i Børnehuset Skovdalen valgt en forældre betalt  frokostordning i vuggestuegrupperne og valgt det fra i børnehavegrupperne.

Det betyder at vuggestuebørnene er på fuld kost og børnehavebørnenes forældre selv skal medbringe mad til alle måltider.

Se Randers Kommunes kostpolitik her