Månedsplaner

Personalet på de enkelte stuer orienterer om aktiviteter både før og efter på Børneintra. Her bliver der også lagt billeder ind, for at dokumentere hvad der sker i huset.