Forældreråd

I styrelses vedtægten for kommunale dagtilbud i Randers Kommune er der en beskrivelse af forældrerådets formål og kompetencer.

Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på afdelingens daglige virke og indgå som sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.

 Præsentation af forældrerådet i Børnehuset Skovdalen

Forældrerådets kompetencer

Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forhold til afdelingens aktiviteter.

Forældrerådets opgaver er bl.a.:

  • At være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen.
  • At komme med oplæg og tilbagemeldinger til dagtilbudsbestyrelsen.
  • At indgå i samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer.
  • At stå for sociale aktiviteter på tværs i dagtilbuddet i samarbejde med andre forældreråd, medarbejdere og ledere i dagtilbuddet.

Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådet. Formanden for forældrerådet og medlem af dagtilbudsbestyrelsen er valgt for 2 år.

Der skal være 4 forældrerepræsentanter foruden formanden i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen.

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydøst har valgt at der kan være 6 forældrerepræsentanter.