Dagligdagen

Dagen starter med morgenmad i alrummet for de børn der er her inden 7.15. Børnehavebørnene medbringer selv morgenmad.

Børnene går på stuerne, hvor de leger, synger, læser historie eller spiller.

Ved 8.30 – tiden får børnene i vuggestuen tilbudt frugt og evt. brød til de mindste. Børnene i børnehaven må gerne tage en mad fra madpakken.

Om formiddagen er der forskellige aktiviteter inde eller ude. Det kan både være spontane eller planlagte. Børnene vil ofte blive delt ind i mindre grupper, så alle ikke laver det samme. Personalet informerer om aktiviteterne på Børneintra eller ved opslag på tavlerne. Aktiviteterne bliver beskrevet under Pædagogisk fokus.

Frokosten er ca. kl. 10.45 i vuggestuen og kl. 11 i børnehaven. Vuggestuebørnene er på fuld kost, men børnehavebørnene skal selv medbringe madpakker og frugt. Forældrene har hver anden år mulighed for at stemme om der skal være forældrebetalt frokostordning eller ej. Pt. har vuggestueforældrene valgt det til og børnehaveforældrene valgt det fra.

I vuggestuen sover børnene efter behov og i børnehaven går de som regel på legepladsen efter frokost. Der er dog mulighed for en lur til de børn, der har behov for det.

Eftermiddagsmad / frugt spises ca. kl. 14.00 i børnehaven. I vuggestuen har de valgt at lave en caféordning, hvor børnene fra begge stuer spiser i alrummet, efterhånden som de står op. Herefter leger børnene enten på legepladsen eller indenfor på stuerne og i alrummet. Sidst på dagen bliver stuerne slået sammen og børn og personale rydder op.