Stuer og grupper

I Tryllefløjten er der 2 grupper Basserne og BeeBobberne.

I Tryllefløjten lægger vi stor vægt på åbenhed stuerne imellem så børnene kan lege med søskende eller venner på de andre stuer.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være grupper på egen stue, men også på tværs af grupperne. Vi deler børnene op i mindre grupper, og sammensætter dem ud fra relationer og interesser. Vi har et stort fokus på venskaber og selvhjulpenhed.

De værdier der kendetegner os er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse.