Stuer og grupper

I Tryllefløjten er der 2 grupper Basserne og BeeBobberne.

I Tryllefløjten lægger vi stor vægt på åbenhed stuerne imellem så børnene kan lege med søskende eller venner på de andre stuer.

Aktiviteter foregår som oftest i mindre grupper og inddelingen kan både tage udgangspunkt i alder, udviklingstrin eller interesser. Det kan både være grupper på egen stue, men også på tværs af grupperne. Vi deler børnene op i mindre grupper, og sammensætter dem ud fra relationer og interesser. Vi har et stort fokus på venskaber og selvhjulpenhed.

De værdier der kendetegner os er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse.

Indendørsleg

 Krea