Børnehaven Tryllefløjten

Børnehaven Tryllefløjten er et hus fyldt med glade og nysgerrige børn. Kernen i vores pædagogisk arbejde er læring, udvikling og trivsel. Vi sætter pris på et positivt og givende forældre samarbejde og prioriteter en åbent og direkte kommunikation.

Den digitale pladsanvisning

Børnehaven er placeret i den sydøstlige del af Randers - Romalt, som er en bydel i rivende udvikling. Tryllefløjten ligger tæt ved indkøbsmuligheder, store indfaldsveje, grønne områder og i 2014 også en nybygget skole. Da børnehaven er af ældre dato, er vi i gang med at pifte huset op, så det kommer til at fremstå lyst og imødekommende.

Vi er normeret til 60 børn i aldersgruppen 2,7-6 år. Da vi pt. ikke har så mange børn indskrevet er børnene fordelt i 2 basisgrupper (Basserne og Bee Bobberne) med faste gennemgående voksne.

Vores dagligdag præsenterer et varieret pædagogisk tilbud, hvor tryghed, udfordring, glæde og udvikling er nogle af nøgleordene i vores arbejde. Vi arbejder ud fra tanken om børns individuelle behov, læring og udvikling, og reflekterer ligeledes over børnenes særlige interessefelter. Vi arbejder som oftest i mindre grupper.

Vi glæder os til, at byde dig velkommen i Tryllefløjten.