Gruppernes indretning

I Svalebo er børnene delt op i 2 fleksible grupper. Den ene gruppe er for de 3 - 4 årige; Svalerne, mens den 2. gruppe; Spilopperne, er for de største børn, nemlig de 5 -6 årige.

Ved at arbejde med aldersinddelte grupper er det muligt at målrette aktiviteter efter alder og udvikling.

Vi arbejder for at gøre overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave så tryg som muligt. Vi deler børnene op i mindre grupper, og sammensætter dem ud fra relationer og interesser. Vi har et stort fokus på venskaber og selvhjulpenhed.

Svalebo har et godt ry i lokalområdet for vores dynamiske arbejde med de ældste børn. Vi arbejder målrettet med at gøre dem selvhjulpne, rummelige, sociale, robuste og læringsparate. Vi viser børnene at vi har forventninger til dem, og pædagogikken udspiller sig igennem tydelighed, venlighed og en relationel tilgang.

De børn der skal starte i Boblen/0. kl. det følgende år, rykker op til Spilopperne d. 1. marts og starter således i Boblen året efter ligeledes d. 1 marts. Der følger kendte voksne med fra gruppen, som følger dem helt indtil indskolingen.