Om Børnehaven Svalebo

Svalebo ligger i Assentoft, en mindre landsby, ca. 10 km. øst for Randers. Vi ligger også tæt på den lokale kommunale skole, fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder og naturskønne områder.

Den digitale pladsanvisning

Svalebo er en børnehave der har et aktivt udeliv og mange spændende aktiviteter i hverdagen. Huset summer konstant af aktivitet, og vi har engagerede voksne, som følger børnene og igangsætter aktiviteter og lege.

Huset er aldersopdelt på den måde, at vi har de 3-4 årige i en gruppe, og de 5 årige i en anden. På den måde kan vi arbejde målrettet med aldersgruppernes særlige kompetencer og udvikling. Vi har både et godt samarbejde med de lokale dagplejere, som skiftes til at komme på besøg om torsdagen, og med den lokale skole, med henblik på at skabe en harmonisk og tryg overgang til og fra dagtilbud og videre ind i skolen.