Månedsplaner og pædagogisk struktur

Begge grupper arbejder med månedsplaner hvor de planlægger deres aktiviteter, ture og fokusområder ud fra det der optager børnene, årstiden og de 6 læreplanstemaer.

Personalet sender en månedsplan ud til alle forældre på Tabulex.
Det er vigtigt at I som forældre holder jer orienteret om aktiviteterne i børnehaven.

I løbet af ugen er der aktiviteter som er for alle børn: f.eks. bål, motorik i fællesrummet, udeværksted, sang og musik, kreative aktiviteter og fortælling.

Flere gange om året har vi temauger, hvor vi arbejder på tværs af grupperne.

Vi planlægger vores pædagogiske indsats indenfor et læreplansområde for 8 uger af gangen.

I 2017 ser året således ud:

Marts + April: Kultur, æstetik og fællesskaber
Maj + Juni: Natur og naturfænomener
August + September: Krop og bevægelse

Når vi planlægger, arbejder vi med de resterende 3 læreplanstemaer: sociale kompetencer, sprog og barnets personlige udvikling implicit i de 3 ovenstående aktivitetstemaer. På den måde er vi altid opmærksomme på barnets individuelle udvikling, trivsel og dannelse.