Månedsplaner

På de 3 stuer arbejder vi med månedsplaner hvor stuerne hver især planlægger deres aktiviteter, ture og fokusområder ud fra det der optager børnene, årstiden og de 6 læreplanstemaer. Vi planlægger for en måned af gangen.

I løbet af ugen er der aktiviteter som er for alle børn, f.eks. bål, motorik i fællesrummet, udeværksted ...

Ligeledes har vi flere temauger om året, hvor vi arbejder på tværs af stuerne.