Børnehaven Svalebo

Om Børnehaven Svalebo

Svalebo er en børnehave der har et aktivt udeliv og mange spændende aktiviteter i hverdagen.

Fysiske rammer

Svalebo er opdelt i 3 stuer, 2 stuer med 3-4 årige og en storebørnsgruppe.

Dagligdagen

En dagligdag fuld af glæde, aktivitet og gøremål ...

Stuer og grupper

I Svalebo er børnene delt op i 3 grupper/stuer. De 2 af stuerne er til de 3 - 4 årige, Mariehønsene og Rødhalsene, mens den 3. stue, Spilopperne, er for de største børn, de 5 -6 årige.

Månedsplaner

På de 3 stuer arbejder vi med månedsplaner hvor stuerne hver især planlægger deres aktiviteter, ture og fokusområder ud fra det der optager børnene, årstiden og de 6 læreplanstemaer. Vi planlægger for en måned af gangen.

Praktikstedsbeskrivelse

Her kan studerende finde praktikstedsbeskrivelsen for Børnehaven Svalebo.