Børnehaven Svalebo

Om Børnehaven Svalebo

Svalebo ligger i Assentoft, en mindre landsby, ca. 10 km. øst for Randers. Vi ligger også tæt på den lokale kommunale skole, fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder og naturskønne områder.

Fysiske rammer

Svalebo er opdelt i 2 grupper: 1 for de 3-4 årige og en for storebørnsgruppen.

Dagligdagen

En dagligdag fuld af leg, glæde, aktivitet og læring!

Stuer og grupper

I Svalebo er børnene delt op i 2 fleksible grupper. Den ene gruppe er for de 3 - 4 årige; Svalerne, mens den 2. gruppe; Spilopperne, er for de største børn, nemlig de 5 -6 årige.

Velkommen til nye familier

Det kan føles som om, at man får mange informationer på en gang, når man starter sit barn op i børnehaven. Vi har derfor samlet nogle af de praktiske ting her, så man kan læse dem i fred og ro når man har tid.

Månedsplaner

Begge grupper arbejder med månedsplaner hvor de planlægger deres aktiviteter, ture og fokusområder ud fra det der optager børnene, årstiden og de 6 læreplanstemaer.

Praktikstedsbeskrivelse

Her kan studerende finde praktikstedsbeskrivelsen for Børnehaven Svalebo.