Børnehaven Svalebo

Svalebo ligger i Assentoft. Vi ligger tæt på den lokale kommunale skole, fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder og naturskønne områder.

Svalebo er en børnehave der har et aktivt udeliv og mange spændende aktiviteter i hverdagen. Huset summer konstant af aktivitet, og vi har meget engagerede voksne, som følger børnene og igangsætter aktiviteter og lege.

Vi har både et godt samarbejde med de lokale dagplejere, som skiftes til at komme på besøg om torsdagen, og med den lokale skole, med henblik på at skabe en harmonisk og tryg overgang til og fra dagtilbud og videre ind i skolen.

Svalebo Børnehave
Svalevej 19, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf.: 8915 9670

Pædagogisk leder
Rikke Munk Lund
Tlf.: 2053 6035
E-mail: Rikke.Munk.Lund@randers.dk 

Der kan ringes direkte til grupperne:

Blå gruppe  4012 5678
   
Orange gruppe 4012 5676
   
Grøn gruppe  4012 5677
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Fælles feriepasning

Der er feriepasning på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27.-31. december
 • Uge 29 og 30

Læs mere om feriepasning her.

Svalebo er opdelt i 3 grupper som hedder Blå, Grøn og Orange stue. Når du træder ind af lågen i Svalebo, står du udenfor vores hovedindgang.

Det første du møder indenfor døren, er vores store fælles garderobeområde, hvor alt børnenes tøj hænger. Lidt længere inde af glasgangen finder du vores fællesrum, som er indrettet efter at børnene kan lege uforstyrret i mindre grupper. Det er også her vi spiser vores morgenmad og samles til fælles aktiviteter

Huset er bygget med 3 store grupperum, som hver har egne badeværelser, mindre lege/grupperum og hemse til motorik og tumlelege. 

Svalebo har en stor udfordrende legeplads med mange udfoldelsesmuligheder. Vi har flere store sandkasser, gynger, legehuse og klatremuligheder. Vi har også en meget benyttet bålplads, et udendørs værksted, plads til at spille boldlege samt skønne muligheder for at lege uforstyrret.

Hverdagen i Svalebo er en vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter, frie aktiviteter og spontant opståede lege. En dagligdag fuld af leg, glæde, aktivitet og læring!

Børn trives og er glade for genkendelighed og rutiner, så derfor ser dagens forløb således ud:

Kl. 06.30-07.30: Morgenmad i fællesrummet. Vi serverer morgenmad.

Kl. 07.30-08.30: Aktiviteter og leg i grupperne. Børnene vælger selv, hvad de vil i gang med, alene eller sammen med en voksen.

Kl. ca. 08.30-09.00: Lille formiddagsmåltid i grupperne. Børnene har mad med hjemmefra.

Kl. 09.00-11.00: Børnene skal helst møde kl. 9, da dagens pædagogiske aktiviteter går i gang på dette tidspunkt. Vi er ofte på ture i området, så snak med personalet, hvis I møder senere.

Kl. 11.00: Vi rydder op og gør klar til samling, og derefter spiser vi medbragte madpakker.

Over middag er vi ude på legepladsen, hvor der også kan være forskellige planlagte aktiviteter. I sommerhalvåret er vi ude, så meget vi kan.

Kl. 14.00: Vi spiser vi medbragt eftermiddagsmad, hvorefter der er frit valg af leg og aktiviteter resten af dagen. Vi hjælper hinanden med at rydde op sidst på dagen.

Kl. 16.45: Børnehaven lukker.

Børnene skal have madpakke med hver dag, så den rækker til både formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmåltid/frugt. Vi får vand til måltiderne.

De børn, der møder før kl. 07.30, kan spise morgenmad i børnehaven.

I børnehaven Svalebo arbejder vi med gode kostvaner og vi tager udgangspunkt i de officielle kostråd, som siger at børn hver dag skal have:

 • GRØNT - gnavegrønt, salat og pålæg
 • BRØD - helst rugbrød eller groft brød
 • PÅLÆG - kød, ost eller æg
 • FISK - mindst en slags fiskepålæg
 • FRUGT - det friske og søde

Ved særlige anledninger - fødselsdage, fastelavn og andre mærkedage må børnene dele kage eller lignende ud.

Vi er ikke en del af frokostordningen i perioden 2019-2020.

Se vores kostpolitik her.

I Svalebo er børnene delt op i to fleksible grupper. Den ene gruppe er for de 3-4-årige (Svalerne), mens den anden gruppe (Spilopperne) er for de 5-6-årige.

Ved at arbejde med aldersinddelte grupper er det muligt at målrette aktiviteter efter alder og udvikling.

Vi arbejder for at gøre overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave så tryg som muligt. Vi deler børnene op i mindre grupper, og sammensætter dem ud fra relationer og interesser. Vi har et stort fokus på venskaber og selvhjulpenhed.

Svalebo har et godt ry i lokalområdet for vores dynamiske arbejde med de ældste børn. Vi arbejder målrettet med at gøre dem selvhjulpne, rummelige, sociale, robuste og læringsparate. Vi viser børnene at vi har forventninger til dem, og pædagogikken udspiller sig igennem tydelighed, venlighed og en relationel tilgang.

De børn der skal starte i Boblen/0. kl. det følgende år, rykker op til Spilopperne d. 1. marts og starter således i Boblen året efter ligeledes d. 1 marts. Der følger kendte voksne med fra gruppen, som følger dem helt indtil indskolingen.

Vi arbejder med månedsplaner, hvor vi planlægger deres aktiviteter, ture og fokusområder ud fra det, der optager børnene, årstiden og de 6 læreplanstemaer.

Personalet sender en månedsplan ud til alle forældre på Tabulex.

Det er vigtigt, at I som forældre holder jer orienteret om aktiviteterne i børnehaven.

I løbet af ugen er der aktiviteter som er for alle børn: f.eks. bål, motorik i fællesrummet, udeværksted, sang og musik, kreative aktiviteter og fortælling.

Flere gange om året har vi temauger, hvor vi arbejder på tværs af grupperne.

Vi planlægger vores pædagogiske indsats indenfor et læreplansområde for 8 uger af gangen.

I 2017 ser året således ud:

 • Marts + April: Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Maj + Juni: Natur og naturfænomener
 • August + September: Krop og bevægelse

Når vi planlægger, arbejder vi med de resterende 3 læreplanstemaer: sociale kompetencer, sprog og barnets personlige udvikling implicit i de 3 ovenstående aktivitetstemaer. På den måde er vi altid opmærksomme på barnets individuelle udvikling, trivsel og dannelse.

I Svalebo har vi særligt fokus på børns leg som den fundamentale og udviklingsmæssige vigtigste aktivitet for børn.

Gennem leg med andre børn og voksne lærer de sig selv at kende, de lærer at gebærde sig, at være en del af fællesskabet, at give og få, at forestille sig og være kreativ. Kort sagt: Vi leger for at lære!

Børn er nysgerrige og videbegærlige og interesserer sig for alt muligt. Så vores opgave at skabe et læringsmiljø, der følger børnenes interesser, og giver tid og rum til at fordybelse i forskellige emne og temaer.

Derudover arbejder vi altid med en anerkendende og ressource orienteret tilgang. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og arbejder ud fra en relationel tilgang til alle børn. Hele personalegruppen er certificeret i ICDP 1, og nogle har også ICDP2.

Udtalelse fra en forælder:

"Vores søn kan rigtig godt lide sin børnehave. Jeg har rigtig gode venner, og så har vi gode voksne, siger han. Så selvom han allerbedst kan lide at holde fri, så er det altid en glad dreng jeg henter. Jeg kan mærke, at han har stor tillid til, at de voksne vil ham, og det er den bedste blåstempling man kan få, tænker jeg.

Det der kendetegner personalet i Svalebo er imødekommenhed, smil, arbejdsglæde, engagement og positive relationer til børnene.

De voksne, vores barn har haft i Svalebo, er positive, tydelige og anerkendende i deres pædagogik og har en varm tilgang til børnene, oplever jeg. De har givet vores barn en tryg og god børnehavetid. Noget af det jeg er allermest begejstret for er, at de giver den frie leg og venskaberne rigtig gode betingelser for at blomstre. Jeg fornemmer også tydeligt, at de ser børnene og deres kvaliteter og støtter dem med smil, ro og anerkendelse, når noget er svært og skal overvindes"

I Børnehaven Svalebo har vi mange årligt tilbagevendende traditioner, herunder:

 • Fastelavn for børnene
 • Fødselsdag for børnehaven med lagkage for børn, forældre og søskende 1. marts
 • Et forårsarrangement i samarbejde med forældreforeningen for forældre og søskende
 • En markedsdag eller lignende i september i samarbejde med forældreforeningen for forældre og søskende
 • Bedsteforældredag i november
 • Glöggdag for forældre i december
 • Afslutning for kommende boblebørn
 • Børnejulefrokost
 • Forældrekaffe på de enkelte stuer ca. 1 gang om måneden

Du får mange informationer på én gang, når dit barn starter i børnehaven. Vi har derfor samlet nogle af de praktiske ting her.

Hvad skal der altid være i garderoben?

Skiftekassen i garderoben bør indeholde følgende:

 • Strømper
 • Undertøj
 • Bluse
 • Bukser
 • Tyk trøje
 • Termotøj

Sommer

 • Shorts
 • T-shirt
 • Solhat

Vi smører barnet ind med solcreme til middag. Vær opmærksom på, at barnet skal være smurt ind i solcreme fra om morgenen.

Efterår/vinter

 • Overtøj til årstiden
 • Hjemmesko
 • Regntøj/flyverdragt
 • Gummistøvler/termostøvler
 • Vanter (gerne ekstra par)

Husk tydeligt navn på alt, hvad barnet medbringer i børnehaven! Det kan virke besværligt at skrive navn i alt det, barnet medbringer, men det er en nødvendighed både for børnene og de voksne i børnehaven.

Madpakken

Madpakken bør indeholde rugbrød med f.eks. pålæg, gerne grønsager i stave og evt. lidt frugt. Der skal være nok mad til, at barnet kan tage en rugbrød i løbet af formiddagen, hvis det bliver sultent. Maden kan være pakket ind, så børnene selv kan pakke ud. Husk navn på madkassen.

Turmadpakken må meget gerne være den sædvanlige madkasse. Husk drikkedunk!

Eftermiddag: En lille frugtpose med f.eks. en rugbrød eller en grovbolle (der mætter) med tydeligt navn på.

Legetøj

Børnene må medbringe et stykke legetøj om fredagen. Husk navn på.

Læs mere om Børnehaven Svalebo i vores velkomstfolder.

Jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Læs vores praktikbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.