Ugeplaner

Vores struktur tager udgangspunkt i ugeplaner på alle stuer.

Ugeplanerne sendes ud på børneintra og ligger tilgængelige inden mandag i hver uge.