Stuer og grupper

Vi er en stueopdelt institution fordelt på 3 grupper. De 2 grupper - Banjoen og Trompeten er for de 3-4 årige børn. Stortrommen er en storbørnsgruppe - et tilbud for de ældste børn.

Der arbejdes på tværs af stuerne over året enten i form af emneuger eller i mindre grupper.

 

Overgang til Stortrommen

Vi samler vi de ældste børn på Stortrommen.  Denne overgang foregår som udgangspunkt i flere tempi - om foråret ( marts måned), hvor nogle af førskolebørnene rejser til SFO, og til sommer, hvor resten af førskolebørnene er begyndt i skole. Gruppen indbefatter kommende skolebørn og har vi små årgange, vurderer personalet hvilke andre børn fra Banjoen og Trompeten, der modenhedsmæssigt kan fungere i gruppen.

OBS:

Har vi store overgange foretage personalet en pædagogisk vurdering i forhold til hvilke børn, der flytter på Stortrommen til marts, august eller november.

De faglige og pædagogiske principper og kriterier for overflytning til Stortrommen:

  • Antal børn det indskrevne år. Dette betyder konkret, at vi hvert år faktuelt ser på antallet af indskrevne børn. Derfor kan antallet at børn i storbørnsgruppen variere og få betydning for hvornår barnet overflyttes til Stortrommen. (marts, august, november)
  • Omsorg, tryghed  og trivsel i højsædet. Dette betyder konkret, at børnene overflyttes i forskellige tempi( forår, sommer, efterår) for derved at skabe de bedst mulige vilkår i overgangsprocessen og en god start i gruppen.
  • Relationernes betydning i højsædet. Dette betyder konkret, at børn som udgangspunkt får følgeskab af andre børn fra Banjoen eller Trompeten ved overflytning. Flyttes der i 3 tempi - altså også til efteråret flyttes ingen børn alene, men får følgeskab af andre børn på eksisterende stue. 
  • Parathed og modenhed i højsædet. Dette betyder konkret, at personalet via en faglig og pædagogisk vurdering ser på barnets udvikling og trivsel samt evt. udfordringer og parathed set i forhold til resten af de børn, som overflyttes.

Formidling til forældre sker ud fra en samlet faglig og pædagogisk vurdering af det enkelte barn set i forhold til de krav og forventninger, der stilles i storbørnsgruppen samt ud fra en samlet vurdering af alle kommende skolebørn, som skal overflyttes.

Vores pædagogiske fundament og værdier er barnets trivsel, udvikling og læring og herud fra træffes beslutninger om overflytning.