Grønne spirer

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og vi ønsker at give børnene varierede lærings- og oplevelsesmiljøer, hvor udeliv er en naturlig del af hverdagen i Børnehaven Orkestervej.

Friluftsrådets Grønne Spirer er et tilbud til alle børn i dagtilbud. Tilbud om støtte, når personalet gerne vil tilbyde børnene mere udeliv, flere naturoplevelser og mere indhold i udendørs aktiviteter.

Grønne Spirer er også en grøn mærkningsordning, hvor de mest engagerede kan opfylde kriterierne og hejse det Grønne Spirers Flag. På den måde skaber vi opmærksomhed og fokus på et godt, sundt børneliv med naturen som en selvfølgelig del af dagligdagen.

Eksempler på projekter og tiltag vi har arbejdet med i forbindelse med Grøn Spirer:

  • Vi har haft personale på kursus indenfor Grøn Spirer - omkring særlige tiltag/aktiviteter ift. udeliv og aktiviteter for børn.
  • Skraldeprojekt, hvor vi har haft fokus på sortering af skrald og miljørigtig emballage. Efterfølgende har det resulteret i, at vi dagligt sorterer vores affald, og børnene er meget bevidste om sorteringen.
  • Vi har fokus på indsamling af batterier, hvor vi har beholdere i institutionen, så forældre kan medbringe og aflevere batterier hos os.
  • Vi har arbejdet bevidst med at trække aktiviteter udenfor - aktiviteter som vi før tilbød børnene indenfor.
  • Emnet "høst" som fokusuger, hvor børnene har fået oplevelser i og omkring naturen. Indsamling af frugter grøntsager, viden om korn, slyngning af honning mv.

Vi har fået tildelt det grønne flag i institutionen, og arbejder året igennem for at bibeholde flaget ved at søsætte, dokumentere og evaluere pædagogiske aktiviteter.

Få mere information om Grønne Spirer her