De mange intelligenser

Vores opfattelse af læring bygger bl.a. på Howard Gardners teorier om "De Mange intelligenser".

Howard Gardners teori om de Mange Intelligenser (MI) lægger op til et ændret syn på børns måde at lære på.

Det er vores opfattelse at alle har forskellige intelligenser. Howard Gardner har en teori om de mange intelligenser, hvor han mener at den enkelte kan besidde andre intelligenser end de traditionelle, undervisning og læring, har været bygget op omkring hidtil.

Udgangspunktet for Gardners teori var 7 intelligenser, men der kommer løbende flere til. Senest den naturalistiske og eksistentielle. 
Ethvert barn har sin egen kombination af intelligenser, og det er åbenlyst vigtigt for en pædagog at være opmærksom på det i sin omgang med børn.

Det handler ikke om hvor intelligent barnet er, men hvordan!

En pædagog må beherske mange forskellige metoder og teknikker i sit virke, og det er vigtigt at bruge dem bevidst og varieret.

Brugen af mange intelligenser giver mulighed for at flere lærer mere.

Intelligenserne er opdelt under forskellige overskrifter, som peger på væsentlige personlige træk.

 

De ni intelligenser

  1. Den Naturalistiske Intelligens
  2. Eksistentiel Intelligens
  3. Kropslig-Kinæstetisk Intelligens
  4. Logisk-Matematisk Intelligens
  5. Musikalsk Intelligens
  6. Personlig Intelligens
  7. Social Intelligens
  8. Sproglig Intelligens
  9. Visuel-Rummelig Intelligens

Vores pædagogiske arbejde med de mange intelligenser kommer bl.a. til udtryk ved emnearbejde og er koblet sammen med de pædagogiske læreplaner. Vi har fokus på, at børn har forskellige læringsstile, og indretter så vidt det er muligt vores planlægning udfra disse tanker.