Bevægelsesfremmende læringsmiljø

I -2014-2015 havde vi et særligt fokus på et bevægelsesfremmende læringsmiljø i Randers kommunes daginstitutioner.

Overskriften på projekter var " Kroppen i pædagogikken" omhandlende følgende overvejelser.

Kroppen i pædagogikken

I Børnehaven arbejder vi med et bevægelsesfremmende læringsmiljø på følgende måde:

Smittemodel for arbejdet omkring Kroppen i pædagogikken

I 2018 sætter vi nu et yderligere fokus på en forbedret bevægelsesfremmende kultur. Udover vores daglige organisering og struktur i basisgrupperne omdannes nogle af vores fysiske rum til motoriske/musiske. Vi har ønske om at skabe et bedre børnemiljø, som inspirerer børnene til leg og stimulation af barnets primære sanser:

1. Labyrintsansen/Vestibulærsansen/balancesansen.

2. Følesansen/taktilsansen.

3. Muskel- ledsansen/

Vores mål er, at børnenes glæde ved og lyst til at være fysisk aktive øges. At børnenes mod til at lege og eksperimentere med de tre primære sanser øges og at børnenes evne og mod til at afprøve kropslige udfordringer øges.