Pædagogisk fokus

Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, hvor vi på bedste vis tilstræber at fokusere på barnets muligheder, forudsætninger og interesser.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i det enkelte barn udviklingsniveau og behov for læring med det formål at skabe robuste og livsduelige individer i et sociale inkluderende fællesskab.  

Barnets skal møde synlige nærværende engagerede voksne som kan, vil og tør vise vejen.

Vores pædagogiske afsæt tager overordnet udgangspunkt i dagtilbudslovens nøglebegreber:

  • Udvikling, læring, trivsel og sundhed.

Ligeledes arbejder vi ud fra dagtilbuddets fælles værdier:

  • Omsorg, nærvær og tryghed
  • Anerkendelse
  • Motivation og glæde.

Vores pædagogiske struktur er opbygget via et årshjul med de pædagogiske læreplaner som bærende elementer.

Til  planlægning, refleksion og evaluering af de pædagogiske processer/projekter anvendes SMITTE modellen ift kvalitetssikring af det pædagogiske arbejde.

Eks. på smittemodel:

Smittemodel Inklusion

I 2013-14 har alle pædagoger og pædagogmedhjælpere været uddannelse i forbindelse med Randers Kommunes inklusionsprojekt.

Udover de pædagogiske læreplaner arbejder vi med følgende pædagogiske indsatser:

Sprogpakken, som i samarbejde med forældre tager udgangspunkt i barnets alsidige sproglige udvikling.

Bevægelsesfremmende læringsmiljø er et af vores fokusområder 2015-16 under overskriften "kroppen i pædagogikken" vil vi arbejde med vores bevægelseskultur og ikke mindst arbejde med at skabe gode betingelser for bevægelsesglæde i hverdagen.

Smittemodel Bevægelsesfremmende læringsmiljø

Her kan du læse om vores pædagogiske principper for bevægelse:

Pædagogiske principper for bevægelse

Find ud af mere om det pædagogiske fokus via nedenstående undersider.

Sprog og kognition er fokusområder i 2016-17, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i den naturvidenskabelige tilgang, rytme og ikke mindst engelsk.

Grønne spirer De mange intelligenser Bevægelsesfremmende læringsmiljø