Fysiske rammer

Institutionen er opdelt i større basis grupper. Udover har vi et dejligt fællesrum og en skøn kuperet legeplads.

Vi har de sidste år haft fokus på optimering af de fysiske rammer, så vi tilbyder et indbydende og lyst miljø for børn og voksne. Vi har fået etableret et halvtag ved udgangen til legepladsen...denne mulighed giver uderummet en ekstra dimension, hvor vi kan trække flere aktiviteter udenfor, der kan spises madpakker udenfor flere dage om året.

Vi har mange muligheder i huset. Udover at være gruppeopdelt med faste trygge rammer for børnene, har vi altid åbne døre, og børnene kan frit besøge hinanden på grupperne og skabe mulighed for at opbygge venskaber på tværs af alder og grupper.

Vi reflekterer altid over børnenes interessefelter og behov, og sørger for at give de optimale lege- og fordybelsesmuligheder. Derfor vil I opleve forandringer, store som små, idet vi indretter os efter børnenes behov, nysgerrighed og lysten til leg og læring.