Fysiske rammer

Institutionen er opdelt i 2 basis grupper. Udover har vi et dejligt fællesrum og en skøn kuperet legeplads.

Vi tilbyder et indbydende og lyst miljø for børn og voksne. Huset er opbygget med 3 store grupperum, som hver har tilhørende mindre rum til fordybelse. Vi har et halvtag ved udgangen til legepladsen...denne mulighed giver uderummet en ekstra dimension, hvor vi kan trække flere aktiviteter udenfor og giver en øget mulighed for at nyde maden i friske omgivelser. 

Vi har mange muligheder i huset. Udover at være opdelt i 2 basisgrupper med faste trygge rammer for børnene har vi altid åbne døre, så børnene kan frit besøge hinanden på tværs af basisgrupper og skabe mulighed for at opbygge venskaber på tværs af alder.

Vi reflekterer altid over børnenes interessefelter og behov, og sørger for at give de optimale lege- og fordybelsesmuligheder. Derfor vil I opleve forandringer, store som små, idet vi indretter os efter børnenes behov, nysgerrighed og lysten til leg og læring. Læringsmiljøerne er tilpasset de pædagogiske temaer, emner og aktuelle tiltag, så børnenes spor er synlige.

I første halvdel af 2018 påbegynder vi en udviklingsproces ift. organisering af de fysiske rammer. Udover vores faste basisgrupper kommer indretningen i stigende grad til at bære præg af forskellige læringsmiljøer, hvor det for barnet er tydeligt hvad rummet ligger op til. I hvert af de store grupperum indrettes forskellige funktionsrum:

1: Pude, motorik og musikrum

2: Læse/sansekrog og fantasi/teaterrum

3: konstruktion og krearum ( herunder vil Remida materialer være en stor del af det kreative udsnit)

4: alrummet vil være basen for spil, fordybelse og små rollelege.

Alrummet vil også fra marts måned være basen for en eftermiddagscafeordning.  Børnene kommer på skift til at nyde deres eftermiddagsmad på tværs af basisgrupperne og i mindre grupper. Derved har vi mulighed for at have alle grupperum åbne og tilbyde aktiviteter og andre fordybelsesmuligheder hele eftermiddagen for de børn, som har spist.