Personale i Børnehaven Essenbækken

Når der er mange børn er der midlertidige ansatte medhjælpere.

Anne kristensen

Pædagog 33 timer

Gitte Baden Ellegaard

Pædagog 34 timer

Hanne Pedersen

Pædagogmedhjælper 35 timer

Marianne Madsen

Køkkenassistent

Vida Kristensen

Ressourcepædagog

Ingelise Overgaard Kjeldsen

Pædagogisk Leder for Essenbækken