Pædagogisk fokus og værdier

Vi anbefaler jer at læse om vores pædagogiske fokus under dagtilbud Sydøsts værdier og politikker.

Essenbækkens værdier.


De værdier der kendetegner os er nærvær, tryghed, omsorg og anerkendelse.

Ved nærvær forstår vi:
• At barnet bliver set samt taget godt imod om morgenen
• At der i dagligdagen er fokus på de gyldne øjeblikke
• At de voksne er lyttende, guidende, opmærksomme og engagerede
• At den voksne er i dialog med børnene
• At den voksne viser interesse for det børnene er optaget af

Ved tryghed forstår vi:
• At der er genkendelighed for børn og forældre
• Voksne som viser engagement og glæde
• At der er medbestemmelse
• At der skabes gode overgange
• At der er tydelige voksne

Ved omsorg forstår vi:
• At give barnet den omsorg som er nødvendig for at skabe trivsel og tryghed
• At guide barnet til selvhjulpenhed
• At skabe balance mellem udfordring og det som barnet mestrer

Ved anerkendelse forstår vi:
• At det enkelte barn bliver set, hørt og forstået
• At barnet respekteres for den barnet er - fremfor det barnet gør
• At der tages udgangspunkt i barnets ressourcer
• At positive relationer understøttes
• At børnene bliver mødt i øjenhøjde
• Anerkende børnenes initiativ og give dem medbestemmelse