Om Børnehaven Essenbækken

Essenbækken er én af i alt 9 institutioner i Dagtilbud Sydøst. De 8 øvrige institutioner ligger i henholdsvis Vorup, Romalt samt Assentoft.

Den digitale pladsanvisning

Dagtilbuddet ledes af Connie Schacht Jørgensen (dagtilbudsleder). Her udover har vi i dagtilbuddet 5 pædagogiske ledere: Ingelise Overgaard Kjeldsen, Dorthe Sejr, Rita Thomsen, Lis Hølund og Ann Louise Steiner.

På Essenbækken og Toftegaard er Ingelise Overgaard Kjeldsen pædagogisk leder, og dermed hende vi har den daglige kontakt med.

Børnene kan gå i børnehaven fra de fylder 3 år og til de skal begynde i skole. De børn, der skal på Assentoftskolen begynder i Boblegruppen den 1. marts.

Når man træder ind af døren i vores hus, får man en fornemmelse af, at her er rart at være, både for børnene, deres familier og de ansatte.

Huset indbyder til mange forskellige udfoldelser, og vi lægger vægt på, at have plads til fordybelse og give børnene mulighed for at opnå viden, ved at tilbyde nærvær og engagement. Det er vigtigt for os, at der er en god stemning i huset, så børnene får lyst og mod til udfoldelse.

Nogle dage er børnene inddraget i børnehavens forskellige rutiner. De har mulighed for at være med til at tilberede maden, de hjælper med at dække bordet, de deltager i oprydning og får i det hele taget fornemmelsen af, at vi hjælper hinanden.

Forældre, søskende og andre vigtige personer i barnets liv, er velkomne til at deltage i hverdagen når de har tid og lyst til det.