Dagligdagen

Vores dagligdag her i børnehaven er fleksible. Vi vægter at afbryde børnenes leg mindst muligt. Vi sætter aktiviteter i gang på alle tidspunkter af dagen. Men det er vigtigt for børnene med en genkendelig hverdag, så her får I et overblik over børnehavens faste daglige rutiner.

6.30-7.30: Morgenmad for de børn der møder tidligt.

7.30-10.30: Voksenstyrede aktiviteter og fri leg enten inde eller ude

10.30-10.45: Fælles oprydning og håndvask inden samling.

10.45-11.15: Samling for alle børn. Vi synger, hører historier, laver gymnastik eller slapper af. Her er der tid til, at børnene kan fortælle hinanden spændende ting. Nogle gange deler vi samling i flere små grupper.

11.15-12.00: Spisning i mindre grupper og oprydning efter frokost. Vi putter de børn der skal sove.

12.00-12-30: Pause for de voksne.

12.30-14.00: Legepladstid. Nogle gange vælger vi at gå ud om formiddagen.

14.00-14.30: Vi spiser frugt (om fredagen spiser vi frugt allerede kl. 13.30)

14.30-16.45/16.00: Voksenstyrede aktiviteter eller fri leg.

Fødselsdage