Dagtilbud Sydøst

I dagtilbuddet vil vi være kendt for at se barnet som et tænkende, følende og handlende menneske med egne rettigheder og værdier.